VTT Uutta | Uutiset 1999

18.11. Arvokeskustelua geenitekniikasta?


Ihmisten arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, kuinka jokin tekniikka
otetaan käyttöön ja kuinka se leviää. Päätöksentekijät tarvitsevat näistä
asenteista ja arvoista tietoa tehdessään päätöksiä tekniikoista. Jäsentynyttä tietoa on kuitenkin vaikea saada. Apua ongelmaan on haettu teknologian arvioinnin menetelmistä.

VTT:ltä on ilmestynyt selvitys, jossa tarkastellaan erilaisten arviointikäytäntöjen soveltumista arvokysymysten käsittelyyn. Selvityksessä vertaillaan kolmea geenitekniikasta tehtyä arviointia.

Tarkasteltujen esimerkkien valossa näyttää siltä, että arvokeskustelu ja
asenteiden huomioon ottaminen on arvioinnissakin vaikeaa. Selvityksessä
kuitenkin todetaan, että kyse on haasteesta, johon kansalaisten, tutkijoiden ja poliitikkojen pitäisi yhdessä etsiä ratkaisuja. Tarvitaan yleistä keskustelua teknologiasta ja siitä, mitä teknologian avulla halutaan saavuttaa. VTT:n selvityksessä tarjotaan näkökulmia siihen, miten keskustelu käytännössä voitaisiin organisoida.

Lisätietoja: Mikko Rask, VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmä,
puh. 020 722 4271 ja http://www.vtt.fi/ttr/pdf/wp45.pdf

Uutta | Uutiset 1999

VTT