VTT Uutta | Uutiset 1999

25.11. Uusia ratkaisuja terveydenhuoltoon


Tulevaisuudessa länsimaisen terveydenhuollon on pystyttävä tarjoamaan
kansalaisilleen kasvava määrä korkeatasoisia palveluja. Haasteelliseksi
tilanteen tekee se, että kasvavaan kysyntään on vastattava nykyisillä
resursseilla.

Uuden teknologian käyttöönotto on yksi keino vastata haasteeseen. Tämä
edellyttää kumppanuussuhteiden kehittämistä julkisen terveydenhuoltojärjestelmän ja teknologiaa kehittävien yritysten välille.
Julkiset sääntelyorganisaatiot ovat kolmas osapuoli.

VTT:n juuri ilmestynyt raportti kuvaa terveydenhuollon teknologian
kehittämishankkeiden ominaispiirteitä sekä tarjoaa hankkeiden
rahoittajille ja toteuttajille työkaluja kehittää uutta toimintamallia
hankkeiden toteuttamiseen.

Raportissa tarkastellaan yritysten ja julkisten toimijoiden välisen
yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita. Raportissa on kehitetty uusi lähestymistapa terveydenhuollon teknologian kehittämiseen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteishankkeissa. Malli tarjoaa uudenlaisia rooleja sektoriviranomaisille, julkisille rahoittajille ja yrityksille.

Lisätietoja: Sirkku Kivisaari, VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmä,
puh. 020 722 4252, http://www.vtt.fi/ttr/

Uutta | Uutiset 1999

VTT