VTT Uutta | Uutiset 1999

10.12. Vaikeista keleistä tietoa myös jalankulkijoille


Liukastumistapaturmia voidaan vähentää niin kunnossapidolla kuin jalankulkijan omilla valinnoilla. Molempiin on mahdollista vaikuttaa erilaisilla kampanjoilla ja ajantasaisella tiedotuksella.

Pääkaupunkiseudulla kokeiltiin viime talvena jalankulkijoille suunnattua
radiotiedottamista kaikkein vaarallisimmista keleistä. Tutkimuksen mukaan
tiedotusta pidettiin tarpeellisena ja sen arveltiin vaikuttavan esimerkiksi
jalkineiden valintaan. Kokeilua on päätetty laajentaa tänä talvena Tampereelle.

Liukkaista keleistä tiedottamisella voidaan vaikuttaa jalankulkijoiden
omaan varautumiseen sekä katujen kunnossapidon parantumiseen. Palvelulla
laajennetaan näkökulmaa kaikkiin tienkäyttäjiin, kun aiemmin on huomioitu
vain autoilijat.

Liukastumistapaturmat ovat huomattava kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. On arvioitu, että liukastumistapaturmista aiheutuneet kustannukset ovat viisinkertaiset verrattuna kunnossapidon kustannuksiin.

Lisätietoja: Merja Penttinen, VTT Yhdyskuntatekniikka, puh. 020 722 4512.

Uutta | Uutiset 1999

VTT