VTT Uutta | Uutiset 1999

15.12. Hyvä talo kuluttaa vähän energiaa


Energiaa säästävä puukerrostalo osoittautui investointina nykytapaan
rakennettua paremmaksi.

Elinkaarikustannuksiltaan optimoidun puukerrostalon lämmittämiseen kuluu 60
% vähemmän energiaa kuin talojen, joita nykyisin rakennetaan.
Elinkaarikustannuksiltaan optimoitu puukerrostalo on 4 % tavanomaista
kalliimpi rakentaa, mutta energiasäästöillä lisäkustannukset on maksettu 15
vuodessa.

Kaksinkertaistettu lämmöneristys ja lämmöntalteenotolla varustettu
ilmanvaihto mahdollistavat talon muun tekniikan yksinkertaistamisen ja
vähentämisen. Tämä säästää sekä rakennus- että ylläpitokustannuksia. Silti
asumismukavuus paranee. Taloista tulee vedottomia ja meluttomia ja niissä
on aina hyvä sisäilma.

Rakennusten lämmittämiseen kuluu noin neljännes kaikesta käyttämästämme
energiasta. Siitä 2/3 on tuontitavaraa ja 3/4 fossiilista. Hiilidioksidipäästöistämme 31 % tulee rakennusten lämmityksestä.

Jos tästä alkaen kaikkien uusien asuinrakennustemme lämmitystarve
puolitettaisiin, olisi vuonna 2025 yli 20 % kasvaneen asuinrakennuskantamme
lämmitysenergian kulutus 15 % pienempi kuin mihin päädytään nykytapaan
rakentamalla. Lämmitysenergian säästö olisi 7 TWh vuodessa, sama määrä kuin
Loviisan ydinvoimala tuottaa sähköä vuodessa.

Lisätietoja: Pekka Leppänen, VTT Rakennustekniikka, puh 020 722 6942
Mikko Saari, VTT Rakennustekniikka, puh 020 722 4757.


Uutta | Uutiset 1999

VTT