VTT Uutta | Uutiset 1999

17.12. Pienten pallohiilten tuottoon uusia menetelmiä


Fullereenit eli pallohiilet ovat puhtaan hiilen uusi kiinteä olomuoto, jota
on tutkittu erittäin paljon viime vuosina. VTT:ssä on kehitetty menetelmiä,
joilla voidaan tuottaa erittäin pieniä, 30 - 60 millimetrin miljoonasosan
kokoisia fullereeninanohiukkasia sekä hieman suurempia, noin 100
millimetrin miljoonasosan kokoisia hiukkasia, jotka muodostuvat
nanokokoisista kiteistä.

Fullereenihiukkaset on tuotettu aerosolitekniikkaan perustuvilla menetelmillä. Työssä tutkittiin hiukkasten muodostumista sekä niiden kiteytymistä.

Fullereenihiukkasia voitaneen käyttää lääketieteessä esim. lääkeaineiden
kuljettajina syöpäpesäkkeisiin.

Lisätietoja: Jorma Joutsensaari, VTT Kemiantekniikka, puh. 020 722 4715.


Uutta | Uutiset 1999

VTT