VTT Uutta | Uutiset 1999

21.12. Nostetun ohjaamon alla työskentely turvallisuusriski


Nykyisin ajoneuvoissa ja työkoneissa sijoitetaan tilan säästämiseksi
laitteita ohjaamon alle. Huolto- ja korjaustöissä työskentely ylösnostetun
ohjaamon alla on turvallisuusriski.

Nostolaitteiden turvallisuus ei ole ollut aina riittävä ja käyttäjää varten
laaditut ohjeet ovat olleet puutteellisia. Käytettyjen työmenetelmien
turvallisuudessa on niin ikään ollut puutteita.

VTT:ssä on selvitetty nostettavien ohjaamoiden ja konepeittojen alla
tapahtuvan työskentelyn turvallisuuteen liittyviä asioita tapaturmien vähentämiseksi. Tutkimuksessa on annettu turvallisuuteen liittyviä suosituksia ohjaamon nostojärjestelmän rakenteeseen, ohjeistukseen ja käytettäviin työmenetelmiin.

Tulevaisuudessa tultaneen viranomaisten taholta esittämään nostettavien
ohjaamoiden nostomekanismien toiminnan ja turvallisuuden tarkastamista
pakollisena lainsäädännössä.

Lisätietoja: Jorma Järvenpää, VTT Automaatio, puh. 020 722 3292.


Uutta | Uutiset 1999

VTT