VTT Uutta | Uutiset 1999

27.12. Raskaiden ajoneuvojen päästömittaukset EU-tasolle


VTT Energia on käynnistänyt mittavan, raskaisiin ajoneuvoihin liittyvän
kehityshankkeen vuosille 2000-2004. Suomeen hankitaan näiden ajoneuvojen vaihtelevilla kuormituksilla tapahtuviin päästö-mittauksiin soveltuvat mittalaitteet.

Vuonna 2000 voimaan astuvat EU:n raskaan ajoneuvokaluston
pakokaasumääräykset edellyttävät vaihtelevilla kuormituksilla tehtäviä
(dynaamisia) moottorimittauksia kaasumoottoreilta ja kehittyneiltä
dieselmoottoreilta. Päästöjen hyväksymismittaukset on tähän saakka tehty
moottoridynamometrissä vakiokuormituskokeina. Dynaamisiin
kuormitussykleihin pystyviä laitteita ei ole Suomessa ollut. Maastamme on
puuttunut myös ajanmukainen, kokonaisten raskaiden ajoneuvojen tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön soveltuva mittalaite, alustadynamometri.

VTT Energian hanke mahdollistaa nykyaikaiset tutkimus- ja testauspalvelut
sekä raskaiden ajoneuvojen moottoreille että kokonaisille autoille.
Laitteistoja käytetään mm. polttoaineiden ja pakokaasunpuhdistimien
tuotekehityksessä sekä pakokaasupäästöjen ja energiankäytön tutkimuksessa.
Näillä toimilla tuetaan myös Suomen Kioto-tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja: Nils-Olof Nylund, VTT Energia,   puh. 020 722 5518.

Uutta | Uutiset 1999

VTT