VTT Uutta | Uutiset 2000

3.1. Kultainen Avain 2000 -tunnustus Raija Ahvenaiselle


Suomalaisen Työn Liiton ja MTV3 kanavan yhteisohjelman Kultainen Avain arvovaltainen raati on palkinnut tieteen, taiteen, kaupan ja teollisuuden osaajia, joiden työllä katsotaan olevan kantavuutta myös ensi vuosituhannella.

VTT:n johtava tutkija, tekniikan tohtori Raija Ahvenainen on tutkimusryhmänsä kanssa keskittynyt selvittämään kevennettyä, kullekin elintarvikkeelle räätälöityä säilöntäprosessia. Tavoitteena on elintarvikkeen luontaisten ominaisuuksien säilyttäminen ns. näkymättömällä prosessoinnilla, jossa säilöntäaineita pyritään
käyttämään mahdollisimman vähän.

Minimal processing pitää sisällään useita eri menetelmiä ja prosessointitapoja. Uusia prosessointi- ja kypsennysmenetelmiä ovat esimerkiksi suurpainetekniikka, pulssitettu valo, sähköpulssit, magneettikenttä, ultraääni, ohminen kuumennus, radioaaltokuumennus, mikrosuodatus, korjuun jälkeiset käsittelyt sekä suojaviljelmien hyväksikäyttö (biosäilöntä).

Yhdistelmätekniikoissa käytetään hyväksi useita säilyvyyttä ja turvallisuutta parantavia menetelmiä yhdessä. Sellaisia ovat esimerkiksi puhdastilatekniikka, alhainen lämpötila, pH:n alentaminen, veden aktiivisuuden alentaminen, suojaviljelmät, lisäaineet sekä prosessi- ja pakkausmenetelmät. Vakuumi- ja suojakaasupakkaamisen lisäksi pakkausjätettä voidaan minimoida syötävillä päällysteillä. Yhdistelemällä sopivasti eri menetelmiä saadaan synergistinen vaikutus ja pystytään vähentämään mm. säilöntäaineiden ja suolan käyttöä
turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä.

Uusien tekniikoiden lisäksi tutkimustyön perusteella on optimoitu perinteisiä prosesseja, joita ovat keittäminen, paistaminen, pastörointi, autoklavointi eli säilykkeiden valmistus, pakastaminen, leivonta, fermentointi jne.


Lisätietoja: Raija Ahvenainen,VTT Biotekniikka, puh. 020 722 5201 ja
Mirja Ekholm, Suomalaisen Työn Liitto

Uutta | Uutiset 2000

VTT