VTT Uutta | Uutiset 2000

7.1. Kaariruiskutuksella pitkäaikainen suojaus teräsrakenteille


Suurikokoisia teräsrakenteita, kuten siltoja, kaiteita tai pylväitä, on perinteisesti suojattu ilmaston aiheuttamalta ruostumiselta korroosionestomaaleilla tai käyttämällä kuumasinkittyjä osia.

VTT:n tekemät tutkimukset osoittavat, että kaariruiskutuksella saadaan aikaan pitkäikäinen suojaus teräsrakenteille. Kun uudelleenpinnoituksen aikaväliä saadaan lisättyä, myös ympäristöön kohdistuva kuormitus vähenee. Kaariruiskutettu pinta voidaan lisäksi maalata ilman mitään toimenpiteitä
heti ruiskutuksen jälkeen.

Kaariruiskutus on metallin ruiskutusmenetelmänä käyttökustannuksiltaan
edullisempi kuin liekkiruiskutus, ja lisäksi siinä lisäaineen tuottonopeus on suurempi. Kaariruiskutuksessa lämmöntuonti työkappaleeseen on vähäistä,
mikä mahdollistaa kevyiden suurikokoisten rakenteiden sinkityksen ilman
vääntelyitä.

Projektissa selvitettiin kaariruiskutuksen etuja ja haittoja verrattuna muihin pinnoitusmenetelmiin ja laadittiin ruiskutukselle ohjeet kenttäolosuhteisiin.

Tutkimukseen osallistuivat mm. sekä VTT Rakennustekniikka että VTT
Valmistustekniikka.

Lisätietoja: Reima Lahtinen, VTT Valmistustekniikka, puh. 020 722 5403.


Uutta | Uutiset 2000

VTT