VTT Uutta | Uutiset 2000

14.1. Puun lämpökäsittelystä Suomelle kilpailuetu


Puu on Suomelle elintärkeä uusiutuva luonnonvara ja vientituote. Sen
käsittelyprosesseja pyritään kaiken aikaa kehittämään tavoitteena puun
jalostusasteen nostaminen. Ongelmana on ollut, että puu ei kestä
turmeltumatta kaikissa olosuhteissa.

VTT:ssä tutkitaan ja kehitetään puun lämpökäsittelyä siten, että
lopputuotteena on lahoamista kestävä ja mittansa kosteissakin olosuhteissa
säilyttävä puu, thermowood. Käsittelyssä puu värjäytyy tummaksi, sen
kosteuseläminen pienenee ja lämmöneristyskyky kasvaa, tosin puun
lujuusominaisuudet heikkenevät hieman. Lämpökäsitelty puu tarjoaa
pintakäsittelylle tavanomaista puuta paremman alustan.

Lämpökäsittely sopii perinteisille suomalaisille puulajeille, kuten
kuuselle, männylle ja koivulle. Lämpökäsiteltyä puuta voidaan pitää
ominaisuuksiltaan uutena materiaalina. Uusi tekniikka tarjoaa
mahdollisuuden valmistaa kokonaan uudenlaisia puutuotteita. Puun
lahoamattomuus ja mittapysyvyys on selkeä kilpailuetu, jota voidaan
hyödyntää vientimarkkinoilla.

Lisätietoja: Pertti Viitaniemi, VTT Rakennustekniikka, puh. 020 722 5482.


Uutta | Uutiset 2000

VTT