VTT Uutta | Uutiset 2000

2.2. Prosessiteollisuuden riskienhallintaa edistävien hankkeiden valmistelu alkaa


Helmikuussa 2000 alkaa prosessiteollisuuden riskienhallintaa edistävien hankkeiden valmistelu yritysten, tutkijoiden ja viranomaisten kanssa. Hankevalmistelu pohjautuu VTT Automaation tekemään esiselvitykseen.
Tavoitteena on parantaa prosessiturvallisuutta Suomessa saattamalla yhteen alalla työskenteleviä asiantuntijoita. Neljässä työryhmässä valmistellaan prosessiteollisuuden riskienhallintaan liittyviä hankkeita työryhmiin osallistuvien tärkeiksi näkemistä aiheista. Samalla edistetään yritysten välistä tietojen vaihtoa sekä uuden teknologian ja hyvien toimintatapojen kehittämistä ja siirtämistä käytäntöön.

Hankevalmistelu toteutetaan seuraavilla aihealueilla:

  • Olemassa olevan turvallisuustiedon hyödyntäminen
  • Ihmisen ja organisaation toiminta
  • Turvallisuus laitosten suunnittelussa ja rakentamisessa
  • Turvallisuuden varmistaminen verkottuneessa toiminnassa

Lisätietoja: Anna-Mari Heikkilä, VTT Automaatio, puh. 020 722 3490.

Uutta | Uutiset 2000

VTT