VTT Uutta | Uutiset 2000

7.2. Veneitä kehitetään hiljaisemmiksi


Kiinnostus mukavampaan ja hiljaisempaan ajoympäristöön veneissä on nyt
suuri. Halu parantaa tuotteiden kilpailukykyä on kerännyt veistämöt yhteen
ratkomaan äänen ja värähtelyn vaikeasti hallittavia ilmiöitä.

Matala äänitaso on tärkeä kaikentyyppisissä veneissä. Myös purjeveneissä ja moottoripurjehtijoissa pyritään laskemaan äänitasoa, jotta koneella ajo
olisi mahdollisimman miellyttävää.

Veneiden sisällä pääasialliset ääni- ja värähtelylähteet ovat kone,
pakokaasujärjestelmä, potkuri akseleineen, erilaiset laitteet sekä aallokko. Näiden synnyttämät värähtelyilmiöt on pyrittävä määrittämään
hyvin, jotta vaimennuskeinot voidaan valita oikein.

Kehitystyö toteutetaan pääosin VTT:ssä. Projektiin osallistuvat venealan
yritykset edustavat erityyppisiä veneitä ja propulsioratkaisuja. Työ kuuluu
Tekesin suureen teknologiaohjelmaan, jossa selvitetään rakennuksissa,
pyörivissä koneissa ja kuljetusvälineissä esiintyviä herätemekanismeja,
vaimennustekniikoita ja vuorovaikutusilmiöitä. Veneosuudessa pyritään
toisaalta määrittämään veneiden tyypilliset ongelmat ja toisaalta tuomaan
ratkaisuja veneenrakentajien käyttöön.

Lisätietoja: Markku Hentinen, VTT Valmistustekniikka, puh. 020 722 6212.


Uutta | Uutiset 2000

VTT