VTT Uutta | Uutiset 2000

11.2. VTT selvitti Valkeakosken hajuongelmia


Valkeakosken hajuja selvitettiin 500 asukkaan kyselytutkimuksella ja
seurannalla, jossa 48 asukkaasta koostuva hajupaneeli kirjasi kokemiaan
hajuhaittoja puolen vuoden ajan. Tulosten perusteella arvioitiin ympäristön
hajutilannetta ja Valkeakosken teollisuuden vaikutusta ympäristön
viihtyisyyteen.

Tutkimuksen mukaan UPM-Kymmenen Tervasaaren sellutehdas aiheutti hajua
keskimäärin kaksi prosenttia kokonaisajasta eli yhteensä noin viikon verran
hajua vuodessa. Selvästi häiritsevää hajua esiintyi 1,3 prosenttia
kokonaisajasta.

Säteri Oy:n viskoositehtaasta aiheutuvaa hajua oli keskimäärin 0,3 prosenttia kokonaisajasta, noin päivä vuodessa, josta selvästi häiritsevää
oli 0,2 prosenttia.

Hajuraatilaisista lähes viidennes koki Tervasaaresta peräisin olevan hajun
olevan häiritsevää. Säteriltä peräisin olevista hajuista häiritseviksi koki vain viisi prosenttia raatilaisista.

VTT Kemiantekniikka on selvittänyt hajuohjearvojen perusteita ja kartoittanut ulkoilman häiritseviä hajuja eri teollisuuspaikkakunnilla Suomessa. Tutkimussuunnitelman laatimiseen osallistuivat VTT:n lisäksi UPM-Kymmenen, Säteri Oy:n ja Valkeakosken kaupungin ympäristötoimiston edustajat.

Lisätietoja: Sari Kuusisto, VTT Kemiantekniikka, puh. 020 722 5682.

Uutta | Uutiset 2000

VTT