VTT Uutta | Uutiset 2000

14.2. Hygienian merkitys elintarvikkeiden pakkaamisessa kasvaa


Elintarvikepakkausmateriaalien turvallisuus ja mikrobiologinen puhtaus ovat nyt ajankohtaisia aiheita. Hygienian merkitys paperi- ja pakkausteollisuudessa on lisääntynyt huomattavasti lainsäädännön muutosten, kiristyneen kansainvälisen kilpailun, kasvavien asiakasvaatimusten sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jakelussa vallitsevien uusien kehityssuuntien takia.

Elintarvikkeissa käytetään entistä vähemmän säilöntäaineita ja niitä prosessoidaan mahdollisimman kevyesti, mikä tekee niistä herkemmin pilaantuvia. Elintarvikkeen ja pakkauksen kontaktiaika on pidentynyt siksi, että elintarvikkeille haetaan yhä pidempää myyntiaikaa. Pakkauksen tehtävät ovat myös laajentuneet kuljetuksen aikaisesta suojakuoresta mm. aterioiden lämmitys- ja tarjoiluastioiksi asti.

Toimivan omavalvonnan avulla saavutetun paremman tuotteen laadun, turvallisuuden, lainmukaisuuden ja hygieenisyyden myötä voidaan asiakkaat saada tyytyväisemmiksi. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettujen pakkausmateriaalien turvallisuus ja hyvä hygieniataso ovat tulleet tuotteiden teknisen laadun ohella yhdeksi tärkeimmistä tuotteisiin liittyvistä ominaisuuksista ja myyntivaltiksi.

VTT on ollut mukana avustamassa useiden paperi- ja pakkausteollisuuden yritysten omavalvonta-suunnitelmien ja näihin liittyvien vaara-analyysien (HACCP) laadintaa. Tämän lisäksi VTT on tehnyt laajoja mikrobiologisia hygieniakartoituksia hyvin erilaisten prosessien yleishygieniatason selvittämiseksi tai moninaisten mikrobiologisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Lisätietoja: Jukka Sillanpää, VTT Biotekniikka, puh. 020 722 7143.

Uutta | Uutiset 2000

VTT