VTT Uutta | Uutiset 2000

22.2. Nimityksiä VTT:ssä


Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallitus on tehnyt kokouksessaan 18.2. seuraavat nimitykset:

VTT Automaation koneautomaation tutkimusprofessorin virkaan on nimitetty tekniikan tohtori Pentti Vähä 1.3.2000 lukien

VTT Rakennustekniikan palotekniikan tutkimusprofessorin virkaan on nimitetty tekniikan tohtori Matti Kokkala 1.4.2000 lukien

VTT Valmistustekniikan käytettävyys- ja kunnossapitotekniikan tutkimusprofessorin virkaan on nimitetty tekniikan tohtori Rauno Rintamaa 1.3.200 lukien viiden vuoden määräajaksi

VTT Valmistustekniikan lujuus- ja värähtelytekniikan tutkimusprofessorin virkaan tekniikan tohtori Matti Hakala 1.3.2000 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Uutta | Uutiset 2000

VTT