VTT Uutta | Uutiset 2000

24.2. Tulospalkkiot edistämään energiansäästöä


Kunnallisten kiinteistöjen energianhallinnan ja -säästön edistämiseksi on
tutkittu erilaisia motivointikeinoja. EU-projektiin liittyvän tutkimuksen
suomalaisosuudessa selvitettiin käytännön kiinteistönhoitoon liittyviä
motivaatio-ongelmia ja etsittiin niihin soveltuvia ratkaisuja.

Kokeilu toteutettiin neljässä helsinkiläisessä koulussa. Motivoinnin kohteena olivat kiinteistönhoitajat, tässä tapauksessa kouluisännät.

Kiinteistönhoitohenkilöstö on oletettua motivoituneempaa energiansäästöasioissa. Valtaosa koko Helsingin alueen koulujen
kouluisännistä piti energiansäästöä tärkeänä ja uskoi myös voivansa vaikuttaa omalla työllään koulun lämmön- ja sähkönsäästöön.

Eniten energiaa säästyi kokeilussa mukana olleessa koulussa, johon kehitettiin tulospalkkiomenettely. Tällainen palkkiomenettely on harvinaista kiinteistönhoitoalalla ja erityisesti energiansäästöasioissa. Palkkion ansaitseminen perustui energian- ja vedensäästöön, säästön saavuttamiseksi toteutettuihin kiinteistönhoito- ja kouluhuollon tehtäviin sekä energiansäästöideoiden esittämiseen.

Pelkkä positiivisen palautteen antaminen, neuvonta ja opastus saivat myös
aikaan hyviä tuloksia kiinteistönhoitajan energiansäästömotivaatiossa.

Helsingin kaupunki on uudistanut KTM:n kanssa vapaaehtoisen
energiansäästösopimuksen, jonka tavoitteena on pienentää kaupungin omistaman rakennuskannan lämmitysenergian ominaiskulutusta 8 % vuoteen 2005 mennessä ja 11 % vuoteen 2010 mennessä vuoden 1996 kulutukseen nähden.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Maarit Haakana, puh. 020 722 4573.

Uutta | Uutiset 2000

VTT