VTT Uutta | Uutiset 2000

17.3. Tekniikka rajoittamaan ilmastonmuutosta


Kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamisen myötä uuden teknologian kysyntä
tulee kasvamaan voimakkaasti. Suomella on jo nyt korkeatasoista
energiateknologiaa ja vientimahdollisuuksien odotetaan kasvavan.
Suomalaista uutta teknologiaa voidaan käyttää kasvihuonekaasujen päästöjen
rajoittamiseen Suomen lisäksi koko maailmassa.

Kasvihuonekaasujen päästöjä voidaan rajoittaa teknisillä ja rakenteellisilla ratkaisuilla energian tuotannossa ja käytössä sekä muilla päästöjä aiheuttavilla sektoreilla, kuten jätehuollossa ja maataloudessa. Toisaalta päästöjä voidaan rajoittaa vähentämällä yleistä kulutusta tai muuttamalla sen rakennetta.

Tärkeimpiä teknisiä keinoja energiasektorin päästöjen rajoittamiseksi ovat
energiankäytön tehostaminen kaikilla sektoreilla (mm. teollisuus, rakennukset ja liikenne), fossiilisten polttoaineiden tehokkaampi hyödyntäminen, uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman käytön lisääminen sekä pidemmällä tähtäimellä mahdollisesti hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja loppusijoitus.

Tekesin kolmivuotisen Teknologia ja ilmastonmuutos (Climtech) -ohjelman
tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen hallintaa sekä kansallisten ja
kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamista tukemalla ilmastonmuutosta rajoittavan teknologian valintoja, tutkimusta, kehitystä, kaupallistamista ja käyttöönottoa. Samalla ohjelma edesauttaa suomalaisen teollisuuden mahdollisuuksia hyödyntää ilmastonmuutoksen rajoittamisen tarjoamaa liiketoimintamahdollisuutta. Climtech-ohjelmassa valmistunutta raporttia esiteltiin seminaarissa 17.3. Espoossa.

Lisätietoja: Ilkka Savolainen, VTT Energia, puh. 020 722 5062.


Uutta | Uutiset 2000

VTT