VTT Uutta | Uutiset 2000

14.4. Kuorma-autoille turvalliset kippirakenteet


lavanurin.jpg (15611 bytes)Suomessa kaatuu vuosittain 200 - 300 kippaavaa kuorma-autoa. Vahingon syy on joka toisessa puutteellisesti ja virheellisesti rakennetussa kuorma-auton päällerakenteessa. Tulevaisuudessa vahinko- ja tapaturmariskit kasvavat edelleen, koska kuorma-autoista tehdään aiempaa monikäyttöisempiä.
Kuorma-autojen päällerakenteille - kippilava, tukkivarustus, perälaitanostin, kuormausnosturi - on ollut jo vuosia voimassa vaatimukset EU:n konedirektiivissä. Kuorma-autojen päällerakenteiden valmistajia on koulutettu tekemään vaatimusten mukaisia päällerakenteita. Erityisesti vaaditaan parempaa rakenteiden väsymiskestävyyttä - se saadaan aikaan hyvällä suunnittelulla ja huolellisella valmistuksella.

Työsuojelurahasto, Kuorma-autoliitto, vakuutusyhtiöt ja VTT Automaatio ovat laatineet ohjeet aiempaa parempien päällerakenteiden valmistamiseksi.
Ohjeiden avulla kuljetusyrittäjät osaavat vaatia korkealaatuisempaa ajoneuvoa jo hankintavaiheessa. Myös vakuutus- ja katsastustoimi hyötyvät
kuorma-autoja koskevista täsmällisistä konedirektiivin soveltamisohjeista.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Jorma Järvenpää, puh. 040 511 7755.

Uutta | Uutiset 2000

VTT