VTT Uutta | Uutiset 2000

25.4. Tulevaisuuden laitteet hyödyntävät tilannetietoa


Tulevaisuuden laitteet ovat tietoisia ympäristöstään, käyttäjästään ja
niiden kulloisestakin käytöstä. Jo toteutettuna esimerkkinä autoradio,
jonka äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ulkopuolisen melutason mukaan.

VTT Elektroniikassa on tutkittu menetelmiä, joihin perustuen voidaan
suunnitella ja valmistaa laitteita, jotka keräävät tietoa ympäristöstään
oma-aloitteisesti ja automaattisesti sekä hyödyntävät saamaansa tietoa joko
käyttöliittymässä tai sovellusohjelmissa.

VTT:ssä ehdotetaan järjestelmien jakamista kahteen tyyppiin sen perusteella, miten laite hankkii tietonsa ympäristöstä. Omatoimiset laitteet käyttävät antureita ja muita laitteessa olevia välineitä kontekstitiedon keräämiseen. Infrastruktuuriperusteiset laitteet sitä vastoin saavat kontekstitietonsa ympäristössä olevilta muilta laitteilta ja järjestelmiltä.

Tutkimuksessa kehitettiin myös teoreettinen malli kuvaamaan ihmisen ja ympäristön välistä kommunikointia, kun ihmisellä on käytössään mukana kannettava laite. Tähänastiset vuorovaikutusmallit eivät ole riittäneet tätä selittämään.

Mukana kannettavien päätelaitteiden kohdalla kontekstiherkkyys on erityisen
tärkeä, koska tällaisten laitteiden käyttötilanne muuttuu jatkuvasti ja niiden tulisi olla helposti käytettäviä mm. kävellessä, autoillessa ja syödessä.

Matkapuhelimen käyttöön liittyviä konteksteja ja mahdollisuuksia siirtää osa puhelimen käyttövastuusta puhelimelle itselleen eli käytännössä puhelimen sulautetulle ohjelmistolle tutkittiin anturilisälaitteella. Vaatimuksina olivat mm. toteuttamisen helppous, monipuolisuus ja häiritsemättömyys puhelimen normaalissa käytössä.

VTT Elektroniikka on mukana eurooppalaisen teknologiayhteistyöverkoston
hankkeessa Beyond GUI, jossa kehitetään tulevaisuuden käyttöliittymäparadigmoja.

Lisätietoja: VTT Elektroniikka, Esa Tuulari, puh. 020 722 2334.

Uutta | Uutiset 2000

VTT