VTT Uutta | Uutiset 2000

27.4. Ohjelma tierakentamisen ympäristövaikutusten laskentaan


Teitä ja katuja rakennetaan vuosittain tuhansia kilometrejä. Siksi materiaali- ja rakennevalinnoilla on huomattava vaikutus ympäristöön.

VTT Kemiantekniikassa on valmistunut laskentaohjelma, jolla voidaan
selvittää tierakentamisen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Ohjelma
soveltuu mm. rakennesuunnittelijoille rakenne- ja materiaalivaihtoehtojen
vertailuun.

Luonnon kiviainesten käyttöä voidaan vähentää käyttämällä korvaavina
materiaaleina uusiotuotteita. Ohjelmassa mukana olevia uusiotuotteita ovat
betonimurske, masuunikuona ja kivihiilituhka.

Tutkimukseen osallistuivat VTT:n lisäksi tielaitos ja uusiomateriaalituottajat sekä rahoittajana Tekes. Laskentaohjelma on tällä hetkellä koekäytössä tutkimukseen osallistuneissa laitoksissa.

Lisätietoja: Ulla-Maija Mroueh, VTT Kemiantekniikka, puh. 020 722 5311.

Uutta | Uutiset 2000

VTT