VTT Uutta | Uutiset 2000

2.5. Turvallisuus huomioon jo koneen suunnittelussa


VTT:ssä on kehitetty menettelytapa, jonka avulla koneen suunnittelussa
voidaan toteuttaa konedirektiivissä asetetut olennaiset terveys- ja
turvallisuusvaatimukset. Tutkimuksessa yhdistettiin koneen turvallisuusriskien hallinta osaksi koneensuunnittelua.

Kehitetyn menettelytavan avulla koneen valmistaja voi suunnitella EU:n
konedirektiivin vaatimat turvallisuustoimenpiteet samanaikaisesti koneen muiden ominaisuuksien kanssa. Menettelytavan käyttö kohottaa valmistettavan koneen laatua parantamalla sen turvallisuutta ja selkeyttämällä suunnitteluvaatimusten hallintaa. CE-merkintä mahdollistaa koneiden vapaan markkinoinnin EU-maissa sekä Euroopan talousalueella.

Tutkimus tehtiin koneiden valmistajan näkökulmasta ja menettelytapaa
sovellettiin teollisuuden tuotekehitysprojekteissa. Tutkimuksen tuloksia ja
käytännön kokemuksia on hyödynnetty myös koulutuksessa.

Jatkossa tutkimuskohteena ovat konedirektiivin todelliset vaikutukset
koneiden turvallisuuteen sekä menetelmät, joiden avulla koneen
suunnittelijat pystyvät arvioimaan turvallisuustoimenpiteiden riittävyyttä
suunnitteluprojektin aikana. Lisäksi tutkitaan turvallisuuden modularisoinnin mahdollisuuksia suunnittelun tehostamisessa ja laadun parantamisessa.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Jouni Kivistö-Rahnasto, puh. 020 722 3777 tai
040 560 660

Uutta | Uutiset 2000

VTT