VTT Uutta | Uutiset 2000

10.5.Yksittäinen solu esiin konenäöllä


Yksittäinen ihmissolu voidaan tulevaisuudessa tunnistaa automaattisesti
soluviljelmästä. Myös solun tila saadaan selville: stabiili, jakautumassa oleva tai kuollut solu. Turhat eläinkokeet voidaan osittain korvata tutkimalla soluviljelmiä koeputkessa.

Tämä ainutlaatuinen elävien solujen analyysi perustuu konenäköön, ja menetelmä kehitetään suurelle määrälle erityyppisiä näytteitä. Solujen
tunnistuksen luotettavuudelle asetetaan erittäin suuret vaatimukset, koska solujen muodot ja osittain myös paikat muuttuvat jatkuvasti.

Aiemmin vastaavat soluanalyysit on suoritettu suurille solupopulaatioille. Tällöin on voitu saada vain keskimääräistä tietoa koko populaatiosta tai analyysi on suoritettu manuaalisesti asiantuntijan toimesta.

Uutta menetelmää kehittävät VTT Automaatio, Tampereen yliopisto, TTKK ja
TKK kolmivuotisessa projektissa. Siinä jatketaan myös TTKK:n
mikromanipulaattori-kehitystyötä - tavoitteena on laite, joka kykenee
yksittäisten solujen injektointiin ja manipulointiin automaation vaatimassa "high throughput" -ympäristössä.

Yksittäisen solun tarkalla tunnistusteknologialla on hyvin suuret markkinat lääkeainekehityksessä, toksikologiassa, ympäristömyrkkyjen tutkimuksessa ja eläinkokeiden korvaamisessa soluviljelmätesteillä.

Kehitystyön budjetti vuodelle 2000 on 2 miljoonaa markkaa. Työn rahoittavat Perkin Elmer Wallac Oy, Orion Oyj Orion Diagnostica, Hormos Oy, Tampereen yliopistollisen sairaalan laboratoriokeskus ja Tekes.

Lisätietoja:
VTT Automaatio, Juha Korpinen, puh 040 513 8476.
Tay, professori Timo Ylikomi, puh. 040 589 5642.


Uutta | Uutiset 2000

VTT