VTT Uutta | Uutiset 2000

15.5. Pk-yrityksille hyötyä EU-tutkimusyhteistyöstä


Suomalaiset yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset osaavat hyödyntää aikaisempaa paremmin EU:n tutkimuksen puiteohjelmia. Yritykset hyötyvät ohjelmista kaupallisesti. Tutkimuslaitoksille, korkeakouluille ja yliopistoille ne ovat merkittäviä rahoituslähteitä.

VTT:n selvityksen mukaan suomalaisilla osallistujilla on realistiset odotukset EU:n tutkimusyhteistyöstä. Hankkeilla on merkitystä kaupallisen hyödyn lisäksi myös yritysten teknologisen osaamisen lisäämiselle ja yhteistyöverkostojen luomiselle. Pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät erityisesti uusien liiketoimintojen ja markkinoiden laajentamisesta EU-hankkeiden kautta.

EU kokoaa erilliset tutkimusohjelmat puiteohjelmiksi. Meneillään oleva 5. puiteohjelma käsittää tutkimusohjelmia mm. biotekniikan ja terveyden, tietotekniikan ja telekommunikaation, teollisen ja materiaalitekniikan sekä ympäristön ja energian aloilta.

Lisätietoja:
VTT:n Teknologian tutkimuksen ryhmä, Terttu Luukkonen, puh. 040 592 5528.

Uutta | Uutiset 2000

VTT