VTT Uutta | Uutiset 2000

22.5. Kapea-alaisesta tuotantonäkemyksestä ongelmia rakentamisessa


Onko mahdollista muotoilla tuotannon teoriaa? Jos on, johtaako teoria
tehokkuuden kohoamiseen, kun sitä sovelletaan rakentamiseen?

Tuotanto on nähty muunnoksena, virtana ja arvontuottona, joita kaikkia voidaan pitää välttämättöminä tuotannon ymmärtämiseksi, ja näitä näkökulmia tulisi siten soveltaa rinnakkain. Tuoreessa VTT:n väitöstutkimuksessa esitettävän tuotannon mallin voidaan osoittaa muodostavan myös tuotesuunnittelun ja -kehityksen käsitteellisen perustan.

Tehokkuutta alentavia ongelmia esiintyy yleisesti rakentamisen kaikissa vaiheissa: rakennuttajan päätöksenteossa, suunnittelun ohjauksessa ja rakennustuotannon ohjauksessa. Huomattava osa näistä ongelmista on itseaiheutettuja. Ne johtuvat vallitsevasta, liian kapea-alaisesta tuotantonäkemyksestä, jossa tuotanto katsotaan muunnokseksi. Tuotantoa ei kehitetä eikä ohjata virta- ja arvontuottonäkökulmista siinä määrin kuin olisi tarpeen. Siten uusi teoria suurelta osin selittää rakentamisen ongelmien syntymisen. Tälle teorialle perustuvat menetelmät myös tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä ja hyötyjä.

Uuden käsitteellisen perustan myös rakentamiselle tarjoavan tuotannon teorian muotoilu on mahdollista. Tuloksena olevan teorian avulla voidaan suunnata uusiin tehokkaampiin menetelmiin tähtäävää kokeilua ja kehitystyötä sekä rakentamisen käytännön että tutkimuksen piirissä.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Lauri Koskela, puh. 020 722 4556.

Uutta | Uutiset 2000

VTT