VTT Uutta | Uutiset 2000

30.5. Uusi digitaalinen menetelmä viemäriputkien tutkimiseen


Vesihuolto 2001-ohjelman puitteissa käynnistyy hanke, jossa tutkitaan uuden digitaalisen viemäriskanneriteknologian ja kuvankäsittelyn käyttökelpoisuutta viemäriputkiston kunnon arvioimisessa. Menetelmä tulee syrjäyttämään nykyisen viemäriputkien tv-kuvausjärjestelmän.

USA:sta ja Japanista saatujen kokemusten pohjalta hankkeessa tutkitaan, kuinka voidaan luoda uusi eurooppalainen seuraavan sukupolven digitaalinen viemäriputkien mittaus- ja analysointijärjestelmä. Myös sen tarjoamat edellytykset uudelle yritys- ja vientitoiminnalle Suomessa selvitetään. Järjestelmän ytimenä ovat VTT:n mittaus- ja analysointiohjelmistot ja japanilainen viemäriskanneri. Tutkimus perustuu laajaan kansainväliseen yhteistyöhön ja COST C3 -hankkeen yhteydessä luodun asiantuntijaverkoston hyödyntämiseen.

Hankkeen esitutkimusvaiheessa vuonna 2000 kerätään tarvittavat perustiedot, suoritetaan perusmittaukset Helsingissä ja muissa kohdekaupungeissa, arvioidaan hankkeen tarpeellisuus ja toteuttamisedellytykset ja muodostetaan sen toteutuskonsortio. Esitutkimusvaiheen rahoittaa Tekesin Vesihuolto 2001 -teknologiaohjelma, VTT ja joukko alan yrityksiä.

Lisätietoja: VTT Yhdyskuntatekniikka, Hannu Maula, puh. 020 722 6279 tai 050 346 2679.

Uutta | Uutiset 2000

VTT