VTT Uutta | Uutiset 2000

5.6. VTT: Stasille ei vuotanut salassa pidettäviä tietoja


TV1:n MOT-ohjelmassa kerrottiin, että DDR:n vakoiluorganisaation Stasin apurit toimittivat Suomesta käsiinsä saamansa salaisen aineiston joukossa myös VTT:n tutkimusraportteja. Kysymyksessä olevat raportit ovat kuitenkin julkisia, ja ne voi kuka tahansa ostaa tai lainata. Nämä VTT:n tutkimusraportit eivät sisällä luottamuksellisia tai salassa pidettäviä tietoja.

TV1:ssä esitettiin maanantaina 22. toukokuuta 2000 MOT-niminen ohjelma, jossa käsiteltiin aihetta "Stasi, Suomi ja DDR". Ohjelmassa kerrottiin, että Saksan Demokraattisen Tasavallan, DDR:n, vakoiluorganisaatio Stasi onnistui värväämään palvelukseensa myös suomalaisia ja sai heidän avullaan käsiinsä salaista aineistoa. Tiedot käyvät ilmi Stasin jäämistöstä Berliinistä vastikään löytyneestä uudesta arkistoaineistosta. Ohjelmassa mainittiin erikseen myös VTT ja kerrottiin, että Stasin apuri toimitti syksyllä 1987 kaikkiaan 17 VTT:n tutkimusraporttia Berliiniin.

VTT on tutkinut ohjelman toimittajalta saadun tausta-aineiston. Osassa asiakirjoja mainitaan mm. kansainvälinen julkaisun tunniste- eli ISBN-numero, jonka mukaan julkaisu voidaan tunnistaa. VTT:n selvityksen mukaan aineisto sisältää 15 VTT:n tutkimusraporttia. Kysymys on julkisesti kaupan olevista julkaisuista, jotka Stasin apuri on voinut hankkia esimerkiksi ostamalla silloisen Valtion painatuskeskuksen kirjakaupasta. Tällaiset VTT:n julkaisut voi kuka tahansa hankkia, eivätkä ne sisällä luottamuksellisia tai salassa pidettäviä tietoja.

MOT-ohjelmassa VTT yhdistetään myös julkaisuun, joka itse asiassa on erään suomalaisen yrityksen teknis-kaupallinen esite. Stasin arkistotietojen mukaan esite liittyy ohjelmassa mainittuun urheiluaseiden lasertähtäimeen. Tässä tapauksessa kysymyksessä ei siis ole VTT:n tutkimusraportti.

Yksi tapauksista koskee Helsingin seudulla järjestettyä tieteellisen kongressin ohjelmaa. Tässäkään tapauksessa kysymyksessä ei ole VTT:n tutkimusraportti.

Lisätietoja:

Turvallisuuspäällikkö Alpo Mäkinen, Puh. 020 722 6700

Uutta | Uutiset 2000

VTT