VTT Uutta | Uutiset 2000

12.6. Työturvallisuus uudelle tasolle


Rakennustyön turvallisuuden parantamiseen tähtäävä hanke Itä-Suomessa on päättymässä. Arvioinnin ja palautteen avulla pyrittiin saamaan rakennustyön turvallisuus uudelle tasolle. Samalla annettiin potkua toiminnan ja laadun kehittämiseen. Yritysten, viranomaisten, asiantuntijoiden ja henkilöstön välisellä alueellisella yhteistyöllä tavoiteltiin sujuvaa yhteistoimintaa yhteisillä työmailla.

Rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushankkeen avulla yrityksiä kannustettiin parantamaan työturvallisuustasoa, vähentämään työtapaturmien määrää ja työstä johtuvia sairaspoissaoloja. Samoin pyrittiin parantamaan työmaiden suunnitelmallisuutta, sisäistä yhteistoimintaa ja yleistä järjestystä. Tavoitteena oli ottaa käyttöön parhaat työkalut työturvallisuuden johtamisessa, suunnittelussa sekä henkilöstön ja aliurakoitsijoiden perehdyttämisessä.

Hankkeessa hyödynnettiin aiemmin Kuopion läänissä toteutetusta työturvallisuuskilpailusta ja Uudenmaan turvallisuuskilpailusta saatuja hyviä kokemuksia.

Kaksivuotinen hanke päättyy tänä kesänä. Työturvallisuuden asiantuntijoina ovat olleet VTT Automaatio ja Tampereen aluetyöterveyslaitos.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Simo Sauni, puh. 020 722 3264, (0400) 615 499

Uutta | Uutiset 2000

VTT