VTT Uutta | Uutiset 2000

14.6. Alkolukko ehkäisemään rattijuopumusta


Alkolukon sopivuutta Suomeen selvitetään parhaillaan. VTT
Yhdyskuntatekniikka vastaa tutkimuksesta, jossa pyritään teknisin keinoin
vähentämään rattijuopumusta ja siitä aiheutuvia onnettomuuksia. Meneillään
oleva esitutkimus tähtää kenttäkokeeseen, jossa 100 - 200 rattijuopumuksesta kiinnijääneen autoon asennettaisiin ajonestolaite.

Alkolukko on ajonestolaite, jossa on uloshengitysilman alkoholipitoisuuden
tunnistin. Se välittää tiedon ajamaan aikovan tilasta auton käynnistysjärjestelmään tai polttoaineen syöttöön tekniikasta riippuen. Käytännössä laite estää siten alkoholia nauttineena ajamisen.

Alkolukko vaatii aina puhalluksen, ennen kuin auto käynnistyy. Kuljettajalta voidaan myös edellyttää etukäteen harjoiteltua puhallustekniikkaa tai ääninäytettä, jolloin kukaan toinen ei voi käynnistää autoa hänen puolestaan. Kuljettajalta vaaditaan yleensä myös ajon aikana satunnaisia puhalluksia. Jos kuljettaja ei anna hyväksyttyä uloshengitysilmanäytettä, hänen autonsa pysähtyy.

VTT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Ajoneuvohallintokeskus, Kansanterveyslaitos, liikenneministeriö, Liikennevakuutuskeskus, oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö. Erityisesti selvitetään, mitä pulmia laitteen kokeiluun Suomessa liittyisi ja miten vastaavat kokeilut ulkomailla ovat sujuneet. Tutkimus valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja: VTT Yhdyskuntatekniikka, Tapani Mäkinen, puh. 020 722 4589.

Uutta | Uutiset 2000

VTT