VTT Uutta | Uutiset 2000

19.6. Elektroniikka- ja sähköalan kehitysnäkymät


VTT on tehnyt arvion vuosien 2000-2005 kehitysnäkymistä elektroniikka- ja sähköalan markkinoilla. Alan kasvu on edelleenkin voimakasta.

Raportissa tarkastellaan tuotealueittain suomalaisten yritysten strategista asemaa elektroniikka- ja sähköalan markkinoilla. Lisäksi tarkastellaan kunkin tuotealueen teknisen kehityksen ja yritysten välisen työnjaon muutosten ts. verkottumisen vaikutuksia suomalaisten yritysten kilpailumahdollisuuksiin laajenevilla ja kovenevilla markkinoilla.

Raporttiin sisältyvät numeeriset ennusteet kattavat elektroniikka- ja sähköalan markkinat, tuotannon, tuonnin sekä viennin markkamääräisinä arvioina. Lisäksi tarkastellaan alan työvoimatilannetta sekä esitetään arvio, kuinka paljon ala työllistää suomalaisia lähivuosina.

Ennusteet on laadittu yhteistyössä alan järjestöjen (Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto, Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat)
kanssa. Varsinaisen tutkimustyön on tehnyt VTT Automaatio.

Raportti (n. 230 sivua) on saatavissa kesäkuussa-heinäkuussa 2000. Raportin myyntihinta on 1000 mk (lisäksi arvonlisävero).

Tilauksen voi tehdä puhelimitse 020 722 5652, 456 6531 tai 456 6534.

Tilauksen voi myös lähettää faksilla numeroon 020 722 7042
VTT Automaatio, PL 13071, ENNUSTE 2000.

Tutkimuksen rahoittajina ja toteuttajina ovat seuraavat yhteisöt:
Sähkö-ja elektroniikkateollisuusliitto r.y.
Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat r.y.
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT Automaatio, VTT Elektroniikka

Taulukko

Lisätietoja: VTT Automaatio, Erikoistutkija Risto Hienonen, puh. 020 722 6534


Uutta | Uutiset 2000

VTT