VTT Uutta | Uutiset 2000

22.6. Korroosiosta vaikeita elektroniikkavikoja


autkorroosio.jpg (14082 bytes)Elektroniikka-alalla on ollut paljon vikoja, joiden syitä ei ole tunnistettu. Nyttemmin on todettu, että nimenomaan ilman epäpuhtaudet ja kosteus korrodoivat elektroniikkatuotteita ja aiheuttavat niihin häiriöitä. Käytännössä korroosiota on vaikea todeta vian syyksi.

Laitteeseen voi syntyä vika jopa alle mikrometrin läpimittaisesta korroosiopisteestä – sitä on silmin mahdoton havaita. Korroosio voi olla myös vain osasyy häiriöön.

Kaikkia elektroniikka-alan tuotteita ja yrityksiä koskevan korroosio-ongelman vähentämiseksi on kehitetty elektroniikan katselmointimenettely. Korroosiomekanismit tuntemalla ja korroosion torjunnalla voidaan vähentää juotosprosessin virhemäärää sekä kuljetuksen ja tuotevarastoinnin aiheuttamia yleisiä vahinkoja. Siten tuote selviää aiempaa paremmin ympäristön kuormituksesta ja tuotteen kokonaisluotettavuus paranee.

Korroosionhallinta vaatii syvällistä tuotesuunnittelun, valmistusmenetelmien ja logistiikan uudelleen arviointia. Elektroniikan katselmoinnin avuksi on laadittu opas elektroniikkatuotteen vikamekanismeista ja korroosionhallintakeinoista. Uudet menetelmät korroosiosietoisuuden parantamiseksi on määritelty usean yrityksen, TTKK:n ja VTT:n kesken Tekesin tukemassa ETX-projektissa.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Risto Hienonen, puh. 020 722 6534.

Uutta | Uutiset 2000

VTT