VTT Uutta | Uutiset 2000

26.6. Uusi tapa ottaa pyridiinit talteen vedestä


VTT Kemiantekniikka on kehittänyt ja patentoinut uuden menetelmän, jolla
heikosti emäksisiä yhdisteitä, kuten pyridiiniä ja pyridiinistä tehtyjä johdoksia, voidaan uuttaa vedestä ilman haitallisia liuottimia hiilidioksidin avulla.

Pyridiini on orgaaninen peruskemikaali, jota käytetään valmistettaessa yhdisteitä, joilla halutaan olevan biologista aktiivisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkeaineet ja maa- ja metsätaloudessa käytettävät torjunta-aineet. Myös polymeerien valmistuksessa käytetään pyridiinipitoisia lähtöaineita.

Valmistusvaiheessa pyridiiniä ja sen johdoksia joutuu prosessivesiin ja jätevesiin, joista pyridiini nykyisin otetaan talteen uuttamalla jollakin orgaanisella liuottimella. Käytössä olevat orgaaniset liuottimet, kuten bentseeni, ovat kalliita, palavia, myrkyllisiä sekä osin syöpävaaraa ja ympäristöriskejä aiheuttavia. VTT:n kehittämässä menetelmässä pyridiini tai sen johdokset uutetaan vedestä kokonaan ilman haitallisia liuottimia. Uuttoliuottimena käytetään paineen alaisena hyvin tiheäksi puristettua hiilidioksidia, joka on myrkytön, palamaton ja edullinen.

Menetelmästä hyötyvät kemikaalien valmistajat ja maamme metalliteollisuus.

VTT on jo saanut menetelmälle patentit Suomessa ja USA:ssa, koko Euroopan
kattava patenttihakemus on vireillä.

Lisätietoja: VTT Kemiantekniikka, Antero Laitinen, puh. 020 722 5716


Uutta | Uutiset 2000

VTT