VTT Uutta | Uutiset 2000

29.6. Virolaislaivojen keulaportit kunnossa


Viron ja Suomen lipun alla purjehtivien matkustaja-autolauttojen turvallisuustaso vastaa keulaporttien osalta täysin toisiaan. Tallinnan ja Tukholman välillä liikennöivät laivat ovat keulaporttiensa osalta jopa erittäin hyvässä kunnossa ja niitä myös operoidaan huolellisesti seuraten tiiviisti keulaportin kuntoa. Tämä käy ilmi Merenkulkulaitoksen VTT:ltä tilaamasta tutkimuksesta.

Siinä tutkittiin Viron lipun alla kulkevien matkustaja-autolauttojen keularakenteet. Lisäksi selvitettiin, millaiselle kuormitukselle keulat on mitoitettu. Aallokko Tallinnan ja Helsingin välisessä liikenteessä ei juuri voi nousta niin korkealle, että mitoituskuorma saavutettaisiin. Sen sijaan Tallinnan ja Tukholman välillä alukset voivat kohdata mitoituskuormansa muutaman kerran vuodessa, mikäli nopeutta ei selvästi lasketa tai kurssia muuteta.

Rakenteet eivät kuitenkaan vielä murru mitoituksessa käytetyn kuorman vaikutuksesta, mitoituskuorman ja rakenteiden murtumisen välillä on selvä turvamarginaali. Aikatauluihin ei tarvittavilla nopeuden muutoksilla ole suurtakaan vaikutusta.
   
Keulojen tarkastuksessa pyrittiin erityisesti varmistamaan, että keulaporteilla varustetut alukset täyttävät Estonian onnettomuuden jälkeen asetetut uudet kansainväliset määräykset. Suurimmaksi osaksi alusten havaittiin täyttävän nämä määräykset, joitakin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, jotka eivät kuitenkaan vaikuta alusten turvallisuuteen.

Lisätietoja: VTT Valmistustekniikka, Harri Soininen, puh. 020 722 6223
tai 0500 871 587.

Uutta | Uutiset 2000

VTT