VTT Uutta | Uutiset 2000

16.8. Validointi osoittaa tuotteen turvallisuuden


Ohjelmoitavien ohjausjärjestelmien käytön hyväksyntä turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin on pitkä prosessi. Uudet järjestelmät ovat tulossa yhä monimutkaisemmiksi ja vaikeammin hallittaviksi. Yhä useammin tuotteen
turvallisuus ja laatu pitää osoittaa validoimalla.

VTT Automaatiossa on tutkittu turvallisuuskriittisen ohjausjärjestelmän validointia eli kelpoistamista. Validoinnista hyötyvät niin asiakkaat, myyjät, viranomaiset, valmistajat kuin suunnittelijatkin.

Validoinnin tarkoituksena on todeta, että turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmän osat ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia koko järjestelmän tai koneen turvallisuuden kannalta. Tämän toteamiseksi tarvitaan monenlaisia analyysejä ja testejä sekä täsmällistä dokumentointia.

Erittäin tärkeä validointiin liittyvä tekijä on uskottavuus. Jos validointidokumentin käyttäjä ei usko tuotteen turvallisuuteen validoinnin jälkeenkään, kelpoistaminen on epäonnistunut. Tämän vuoksi validoinnissa
kannattaa käyttää tunnettuja standardien mukaisia menetelmiä ja valita validoijiksi pätevät henkilöt.

Ohjausjärjestelmien turvallisuuskriittisten osien validointi on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Eurooppalaisten vaatimusten myötä vastuuta on siirretty käyttäjältä suunnittelijalle. Tämän vuoksi valmistajat ovat kiinnittäneet entistä enemmän huomiota turvallisuuden osoittamiseen ja siten myös validointiin ja sen dokumentointiin. Toisaalta myös yhä monimutkaisempia turvatoimintoja ja valvontoja tarvitaan ohjausjärjestelmiin.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Timo Malm, puh. 020 722 3224

Uutta | Uutiset 2000

VTT