VTT Uutta | Uutiset 2000

11.8. Tietyömaista turvallisia


Tielaitos ja VTT Automaatio ovat yhteistyössä laatineet TIETURVA
-koulutusohjelman, jonka avulla pyritään parantamaan tietyömaiden turvallisuutta. Tavoitteena on lisätä sekä työntekijöiden että työnjohdon
turvallisuuteen liittyvää tietämystä.

Tietyömaat ovat useimmille autoilijoille punainen vaate. Ne hidastavat matkantekoa ja vetävät monen autoilijan pinnan kireälle. Puutteellinen tai epäselvä liikenteenohjaus voi aiheuttaa vaaratilanteita. Tiellä työskentelevien onkin huolehdittava liikenteen sujuvuudesta ja pyrittävä estämään vaaratilanteiden syntyminen. Tieturva-koulutuksen avulla moni riskitekijä saatetaan havaita ajoissa ja ehkäistä näin onnettomuuksien syntyminen.

Ohjelma opastaa liikennejärjestelyihin ja turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Ohjelma on jaettu kahteen erilliseen kurssiin. Kurssiin liittyy myös Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus -kirjanen.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Simo Sauni, puh. 020 722 3264.

Uutta | Uutiset 2000

VTT