VTT Uutta | Uutiset 2000

9.8. Miten ydinjätehuollon turvallisuutta arvioidaan?


VTT:ssä on valmistunut katsaus niiden menetelmien perusteista, joilla käytetyn ydinpolttoaineen huollon turvallisuutta arvioidaan. Huollon vaiheista on tarkasteltu kuljetuksia ydinvoimaloista loppusijoituspaikalle, maanpäällisen loppusijoituslaitoksen toimintaa sekä varsinaista loppusijoitusta peruskallioon noin 500 metrin syvyyteen.

Ydinjätehuollon turvallisuuden arvioinnissa käytetään jätteiden säteilyvaikutuksia yliarvioivaa ajattelutapaa, jolla pyritään siihen, että laskettu vaikutus on suurella varmuudella todellista suurempi. Ajattelutapa on sinänsä perusteltu, mutta arviointien pessimistisyys on pidettävä mielessä muodostettaessa käsitystä ydinjätehuollon turvallisuudesta.

Selvitys on luettavissa osoitteessa:

http://www.inf.vtt.fi/pdf/tiedotteet/2000/T2033.pdf

Lisätietoja: VTT Energia, Kari Rasilainen,   puh. 020 7221

Uutta | Uutiset 2000

VTT