VTT Uutta | Uutiset 2000

7.8. Tarkempaa tietoa pakokaasupäästöistä


VTT Elektroniikka kehittää EU-hankkeessa optisen spektrometrin, jolla mitataan yksittäisten ajoneuvojen pakokaasupäästöjä ajon aikana kaduilla ja maanteillä. Näin saadaan tarkempia tietoja ajoneuvojen todellisista päästöistä verrattuna nykyisiin moottorien päästömittauksiin. Nämä mittaustiedot kertovat ajoneuvojen todellisista päästöistä ja niiden muutoksista eri ajotilanteissa ja ajoneuvon elinkaaren vaiheissa.

Mittauslaite yhdistetään automaattiseen rekisterikilven tunnistuslaitteeseen. Tämän avulla saadaan tieto kulkuneuvon mallista, iästä sekä moottorin koosta ja tyypistä. Näitä tietoja verrataan päästömittausten tuloksiin.

Mittauslaite tulee olemaan hinnaltaan edullinen ja joustava käyttötavoiltaan. Se tuottaa jatkuvasti päivittyvää tietoa ajoneuvojen päästöistä sekä mahdollistaa myös saatujen tietojen käytön monissa eri järjestelmissä. Päästötietoja tarvitaan esimerkiksi, kun tutkitaan mahdollisten lainsäädäntöön tehtävien, päästöjen määriä koskevien muutoksien vaikutuksia.

Mittausjärjestelmä otetaan käyttöön aluksi kolmessa Euroopan kaupungissa. Näissä verrataan ilmaston, katuverkon, kuljettajien ajotottumusten ja autokantojen erojen vaikutuksia päästökartoituksiin.

Lisätietoja: VTT Elektroniikka, Markku Känsäkoski, puh. 040-5450 903

Uutta | Uutiset 2000

VTT