VTT Uutta | Uutiset 2000

21.8. Homevauriot syntyvät nopeasti


Rakennusten kosteusvauriot ja niiden aiheuttamat homevauriot ovat puhuttaneet pitkään. Vaurioiden syyt ovat moninaiset eikä homeiden kasvuolosuhteitakaan ole tarkasti selvitetty käytännön olosuhteissa.

Kuopion yliopisto ja VTT Rakennustekniikka ovat lähestyneet ongelmaa kokeilla ja kenttäselvityksillä realistisen kuvan saamiseksi rakennusten homevaurioista, niiden synnystä ja korjausmahdollisuuksista. Lähtökohtana oli rakennusmateriaalien kosteuden ja mikrobikasvun välinen vuorovaikutus.

Homehtumista tapahtuu jo parissa päivässä esimerkiksi vesivauriotapauksissa. Tutkimuksessa havaittiinkin materiaalien nopeaa mikrobikasvua vesivaurioon verrattavissa olosuhteissa. Hidas kuivatus aiheuttaa elinkykyisten mikrobien säilyvyyttä ja eräiden homeiden kasvu kiihtyy materiaalien kuivatusvaiheessa.

Helposti uusittavia rakenteita, joissa on selvä mikrobikasvu, ei tulekaan tutkimustulosten perusteella kuivata vaan uusia. Asuminen tai jatkuva työskentely kuivattavissa tiloissa ei ole suotavaa mikrobiologisen altistuksen vuoksi, sillä varsinkaan maanvaraisten lattioiden tarkkaa mikrobiologista tilaa ei aina voida selvittää ennen kuivatusta. Rajatuissa selvissä vesivauriotapauksissa, joissa mikrobikasvustoa ei ole ehtinyt muodostua, kuivatus ei edellytä tilojen evakuointia.

Käytännön korjaustyössä selvästi kastuneiden ja silmämääräisesti mikrobikasvua sisältävien materiaalien poisto on selkein korjaustapa. Mikrobiologisia määrityksiä tarvitaan vain rajatapauksissa. Kantavia puurakenteita voidaan puhdistaa höyläämällä tai hiomalla, koska homekasvusto on vain puurakenteen pinnalla. Homekorjaus tulee tehdä siten, ettei rakenteisiin jää merkittäviä määriä mikrobeja, koska muuten joudutaan helposti pitkään korjauskierteeseen.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Jouko Rantamäki, puh. 020 722 2010 ja Kauko Tulla puh. 020 722 2012

Uutta | Uutiset 2000

VTT