VTT Uutta | Uutiset 2000

28.8. Sisäilman laadulle ja energiankulutukselle kokonaistavoitteet


Viimeaikaisten tutkimusten mukaan suurimmassa osassa asuntokantaa asuntojen
ilmanvaihto on riittämätön eikä täytä nykyisiä määräyksiä. Arviolta 40 %
suomalaisista kärsii huonosta sisäilmasta. Yksittäiset ilmanvaihdon perusparannukset eivät välttämättä johda sisäilmaston ja energiatalouden samanaikaiseen paranemiseen. Tarvitaan kokonaisratkaisuja, joissa asetetaan tavoitteet sisäilman laadulle ja energiankulutukselle.

Asuintoiminnot ovat muuttuneet muutamassa vuosikymmenessä. Kotitalouskoneet asunnoissa ovat lisääntyneet, mikä aiheuttaa uusia vaatimuksia ilmanvaihdolle. Esimerkiksi pyykinpesu ja pyykin kuivaus kylpyhuoneissa on yleistynyt yhdessä lisääntyneen suihkussa käynnin kanssa.

VTT:ssä on laadittu ehdotus nykytekniikkaan nähden realistisista sisäilmaston ja energiankulutuksen tavoitetasoista. Ehdotus perustuu tutkimuksessa mukana olleiden tutkijoiden ja teollisuuden edustajien näkemyksiin. Tutkimus on ollut osana rakennusten energiankäytön tutkimusohjelmaa RAKET, jonka päärahoittajana toimi Tekes.

Lisäksi tutkimuksessa laadittiin kolme eri tasoista ja -hintaista korjausratkaisua, joista jokainen samanaikaisesti parantaa sisäilmastoa ja pienentää energiankulutusta nykytasoon nähden. Ratkaisut on tarkoitettu suunnittelijan ja rakennuttajan työkaluiksi korjaushankkeen suunnitteluun.

Laaditut korjausratkaisut ovat huoneistokohtainen ilmalämmitysjärjestelmä,
huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä sekä asuntokohtaisesti tehostettava keskitetty poistoilmanvaihtojärjestelmä. Kunkin ratkaisun yhteydessä on esitetty myös rakenteille, käytölle ja ylläpidolle asetettavat tekniset vaatimukset.

Odotusten vastaisesti peruskorjauksen ei havaittu systemaattisesti vaikuttavan asunnon tiiviyttä parantavasti, vaan joissakin kohteissa tiiviys jopa heikkeni. Työn laadulla olikin keskeinen merkitys tiiviyden parantamisessa. Ikkunoiden uusiminen paransi asuntojen tiiviyttä 10 - 20 %.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Keijo Kovanen, puh. 020 722 4727 tai
050 323 4789.

Uutta | Uutiset 2000

VTT