VTT Uutta | Uutiset 2000

30.8. Nimityksiä VTT:ssä


VTT:n hallitus teki kokouksessaan 25.8.2000 seuraavat nimitykset

Elektroniikan valmistustekniikan tutkimusprofessorin virkaan nimitettiin
tekniikan tohtori Jaakko Lenkkeri 1.9.2000 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Prosessiturvallisuuden tutkimusprofessorin virkaan nimitettiin tekniikan
tohtori Raija Koivisto 1.9.2000 lukien kolmen vuoden määräajaksi.

Nanotekniikan tutkimusprofessorin virkaan nimitettiin filosofian tohtori
Esko Kauppinen 1.9.2000 lukien viiden vuoden määräajaksi.


Uutta | Uutiset 2000

VTT