VTT Uutta | Uutiset 2000

5.9. Prosessiteollisuuden turvallisuudelle uusia haasteita


Prosessiteollisuudessa turvallisuus ja sen jatkuva kehittäminen on haaste. Alalla tuotantoon verkottuu aiempaa useampi yritys. Vastuurajat hämärtyvät, sillä päätilaajalla, urakoitsijalla ja kullakin aliurakoitsijalla on omat turvallisuuskäsityksensä.

Riskejä voivat lisätä toimintojen ulkoistamisen takia tehdasalueilla työskentelevät ulkopuoliset työntekijät: vaaratilanteita syntyy, jos henkilö tuntee laitoksen ja sen turvallisuusohjeet huonosti, ja kuitenkin ammattitaitoisesta toiminnasta pitää olla takeet. Useat yritykset myös pilkkovat toimintojaan erillisiin yrityksiin sekin vaikeuttaa vastuurajojen määrittämistä.

Asiantuntijoiden mukaan prosessiteollisuuden alalle on kehitettävä yhtenäiset turvallisuuskäytännöt, jotta tapaturmat ja tuotantohäiriöt vähenevät ja alan imago paranee. Turvallisuusvelvoitteet ja vastuut on selkiytettävä, ja turvallisuuskäyttäytymiseen on paneuduttava jo alan koulutuksessa. Tämä käy ilmi VTT Automaation tekemästä selvityksestä.

Selvitys tehtiin Turvatekniikan keskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Tekesin ja Työsuojelurahaston toimeksiannosta. Osapuolet valmistelevat selvitykseen perustuen ensimmäistä seikkaperäistä, koko prosessiturvallisuuskentän kattavaa hankekokonaisuutta. Tutkimushankkeissa paneudutaan uusimman turvallisuustiedon hyödyntämiseen, ihmisen ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen, turvallisuuden varmistamiseen verkottuvassa toiminnassa sekä siihen, miten laitokset voidaan suunnitella ja rakentaa turvallisiksi. Hankkeiden tuloksista saavat hyödyn kaikki teollisuusalat.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Anna-Mari Heikkilä, puh. 020 722 3490 tai 040 715 3641.

Uutta | Uutiset 2000

VTT