VTT Uutta | Uutiset 2000

22.9. Rakennustuotteiden työmaakäsittelyssä puutteita


Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden käsittelyssä ja työmaasuojauksessa on merkittäviä kehittämis- ja koulutustarpeita. Käsittelyohjeiden sisällössä ja noudattamisessa löytyy parantamisen varaa.

VTT Rakennustekniikka on selvittänyt rakennusmateriaalien ja -tuotteiden nykyiset käsittely- ja suojausmenetelmät, kuvannut hyvät logistiset menettelyt sekä tuonut esiin jatkokehitystarpeet. Tutkittavia tuoteryhmiä olivat lämmöneristeet, puutavara, rakennuslevyt, seinä- ja laattaelementit, ikkunat, ovet, kuivatuotteet ja kiintokalusteet.

Suojauskalustoa todettiin työmaalla olevan tarjolla riittävästi, sen sijaan sen käyttöä pitäisi lisätä. Työmaavarastointia puolestaan olisi pyrittävä vähentämään. Myös vesikatto olisi hyvä asentaa nopeasti, jotta rungon sisällä olevat materiaalit olisivat "turvassa".

Nykyisistä menettelytavoista hankittiin tietoa mm. tehdaskäynneillä, tutustumalla tukku- ja vähittäiskaupan menettelytapoihin sekä seuraamalla kuuden työmaan toimintaa tuotteiden käsittelyn ja suojauksen näkökulmasta.

VTT laati myös ohjeet rakennusmateriaalien työmaasuojaukseen sekä kehittämissuosituksia rakennusteollisuudelle.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Hannu Kauranen, puh. 020 722 3436.

Uutta | Uutiset 2000

VTT