VTT Uutta | Uutiset 2000

26.9. VTT mukana parantamassa ammoniakkia käsittelevien laitosten turvallisuutta


VTT Automaatio on selvittänyt ammoniakkia sisältävien laitosten turvallisuutta. Hankkeen tuloksena syntyi Ammoniakkitäyttöisten kylmälaitosten turvallisuusopas -kirjanen, jota on toimitettu kesän aikana maksutta kaikille Suomen ammoniakkikylmälaitoksille ja kylmälaitospaikkakuntien palokunnille.

Oppaaseen on kerätty samojen kansien väliin tiivis paketti ammoniakista ja
kylmälaitteista turvallisuutta silmällä pitäen. Oppaassa on ohjeita niin laitosten suunnittelijoille, käyttäjille kuin palokunnillekin. Kylmälaitosten henkilökunta, suunnittelijat ja palokunnat saavat tietoa ammoniakista, hyvistä teknisistä ratkaisuista, oikeista työmenetelmistä
sekä toiminnasta onnettomuustilanteissa.

Hankkeessa mukana olleissa yrityksissä tehtiin myös laitoskohtaiset turvallisuusanalyysit. Laitoksilla käytiin läpi ammoniakkijärjestelmään ja sen käyttöön liittyvät tekijät ja kartoitettiin mahdollisia riskejä sekä pohdittiin ratkaisuja, joilla vaaratekijät voidaan poistaa. Lisäksi laitoksilla mallinnettiin mahdollista ammoniakkivuotoa ja sen seurauksia sekä suunniteltiin toimintaa onnettomuustilanteiden varalle.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Sami Lamberg, puh. 020 722 3491.

Uutta | Uutiset 2000

VTT