VTT Uutta | Uutiset 2000

12.10. Palokunnan onnistuminen ajoajasta kiinni


VTT:llä on tehty matemaattisia laskentamalleja, joilla voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä palokunta onnistuu sammuttamaan palon eri kohteissa Suomessa, kun paikkakunta ja etäisyys paloasemasta tunnetaan. Mallit perustuvat sisäasiainministeriön keräämän laajan tilastoaineiston analyysiin.

Vakinaisten palokuntien lähtövalmiusajat ovat lyhyitä. Puolivakinaisten ja sopimuspalokuntien lähtövalmiusajat tulevat pitkiksi, koska niiden on tultava muualta yhteiseen lähtöpaikkaan. Nämä ovat ainoita hälytykseen lähteviä yksiköitä lähes kaikkialla muualla paitsi suurimmissa kaupungeissa.

Onnistuminen on useimmiten riippuvainen sammuttajan lähtöpaikasta onnettomuuskohteeseen kuluvan ajoajan pituudesta. Harvaanasutussa maassa
ajomatkat ovat periaatteessa pitkiä. Järvi-Suomessa ajoajan pituus tuli selvästi näkyviin. Pääkaupunkiseudullakin, missä lisäongelmana ovat ruuhkat, paloasemia on kansainvälisesti verraten harvassa.

Todennäköisyys on kuitenkin melko pieni, että hälytyksen tullessa lähimmän
paloaseman kaikki yksiköt ovat varattuina muihin tehtäviin.

Uudistuneet paloturvallisuusmääräykset antavat mahdollisuuden paloturvallisuuden osoittamiseen toiminnallisesti, mutta ne eivät toistaiseksi anna menettelystä tarkempia ohjeita. Tutkimus tehtiin, jotta voitaisiin arvioida, miten palokunnan osuus voidaan ottaa mukaan rakennuksen paloturvallisuustarkasteluun.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Olavi Keski-Rahkonen, puh. 020 722 4810

Uutta | Uutiset 2000

VTT