VTT Uutta | Uutiset 2000

18.10. Paikkatiedot jätehuollon avuksi


Roskapussin reitin optimointi keittiöstä roskalaatikolle onnistuu hyvinkin ilman paikkatietojärjestelmää. Kun pitää huolehtia tuhansien roskapussien matkasta roskalaatikolta eteenpäin, kannattaa jo ottaa paikkatiedot avuksi.

VTT:n kehittämä paikkatietojärjestelmä on YTV:n jätehuoltolaitoksen päivittäisessä käytössä. Jätehuoltolaitos käyttää paikkatietosovellusta erilaisten jätteiden keräilyyn liittyvien suunnittelutehtävien hoitamiseen. Sen avulla laaditaan erilaiset aluejaot ja keräilyreitit. Onpa suunnittelujärjestelmä viety myös kenttäkäyttöön kannettavassa mikrossa.

Toteutetut sovellukset ovat YTV:n jätehuoltolaitoksessa lyhentäneet suunnittelun vaatimaa aikaa huomattavasti. Siirtyminen urakka-alueiden käsinlaskennasta paikkatietojärjestelmällä tuettuun laskentaan on merkinnyt noin viikon työpanoksen muuttumista vajaan työpäivän panokseksi. Hyöty on jatkuva, koska laskentaa tehdään toistuvasti. Suunnittelun tulokset ovat laadullisesti parantuneet ja siten välillisesti vähentäneet kustannuksia ja keräilyn aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Hyvin suunnitellut keräilyalueet ja ajoreitit nopeuttavat keräilyä ja vähentävät ajoa sekä sen aiheuttamia päästöjä.

Meneillään on järjestelmän kehittäminen siten, että noutopaikat rekisteröidään satelliittipaikannusta käyttäen paikkatietojärjestelmään. Samalla viedään paikkatiedoksi ajoreitit, joita pitkin pääsee jäteastioiden lähelle. Näin järjestelmästä voidaan tuottaa jäteautojen kuljettajien käyttöön yksityiskohtaiset opaskartat noutopaikoista. Koko järjestelmä toimii jäteautossa kuljettajan apuna esimerkiksi salkkumikrossa.

Järjestelmään sisältyy myös satelliittipaikannus, joka näyttää jäteauton senhetkisen sijainnin ja kulkusuunnan kartalla helpottaen sen lukemista. Opastuksen lisäksi järjestelmä kirjaa paikkakohtaisesti jätteen keräyksen tulleen hoidetuksi. Myös jätteiden punnitustiedot on mahdollista liittää siihen.

Lisätietoja: VTT Yhdyskuntatekniikka, Reijo Martamo, puh. 020 722 6277.

Uutta | Uutiset 2000

VTT