VTT Uutta | Uutiset 2000

19.10. Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat 65 % nykykehityksen jatkuessa


VTT:ssä on tehty muutosselvitys Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteesta vuoteen 2010 sekä sen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin. Selvitys on osa Suomen kansallista ilmasto-ohjelmaa toimeksiantajina ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Alue- ja yhdyskuntarakenne vaikuttavat kaupunkiseutujen liikenteen määrään, rakennusten lämmitystapamahdollisuuksiin sekä kunnallisteknisten verkostojen tarpeeseen ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöihin. Vaikutukset päästöihin ovat merkittäviä ja nyt tehtävien päätösten merkitys korostuu tulevaisuudessa, koska alue- ja yhdyskuntarakennetta voidaan muuttaa vain hitaasti.

Elinkeinorakenteen ja muiden yhteiskunnallisten muutosten myötä Suomen aluerakenne on keskittymässä, mutta kasvuseutujen yhdyskuntarakenne on hajoamassa. Yhdyskuntarakenteen hajoamisen takia seutujen sisäisen liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet vuoden 1990 tasosta vuoteen 1998 mennessä noin neljänneksellä, ja nykykehityksen jatkuminen vuosien 1990-2010 välillä merkitsisi noin 65 %:n lisäystä päästöissä.

Yhdyskuntarakennetta eheyttämällä on mahdollista vähentää seutujen sisäisen henkilöliikenteen vuosittaisia päästöjä vuoteen 2010 mennessä 1,5 miljoonalla hiilidioksiditonnilla. Samalla kaukolämmön potentiaali kasvaa, minkä arvioidaan vähentävän päästöjä lisäksi 1,1 miljoonalla hiilidioksiditonnilla eli 5 % asuin- ja palvelurakennusten päästöistä vuonna 2010. Päästövähennys-potentiaaliksi kunnallisessa verkostorakentamisessa on arvioitu 0,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Toimenpiteistä syntyy etenkin pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä kotitalouksille ja kunnille. Säästötavoitteisiin pääsemiseen vaikuttavat mm. maankäytön suunnittelu, tontti- ja asuntopolitiikka sekä liikenne- ja veropolitiikka.

Lisätietoja: VTT Yhdyskuntatekniikka, Pekka Lahti, puh. 020 722 6276 tai
040 500 4817.

Uutta | Uutiset 2000

VTT