VTT Uutta | Uutiset 2000

20.10. Ilmakanavat puhtaiksi, työolot paremmiksi


Rakennusten ilmanvaihtokanavistoihin kertyy ajan kuluessa pölyä ja muita epäpuhtauksia. Siksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti. Puhdistuksesta on myös se hyöty, että sen yhteydessä voidaan huomata ja korjata ilmanvaihtojärjestelmän mahdolliset viat ja puutteet. Näin puhdistus on osa järjestelmän tarkoituksenmukaista huoltoa ja kunnossapitoa, ei vain paloturvallisuutta koskevien viranomaismääräysten täyttämistä.

Rakennuksessa työskentelevä henkilö kokee puhdistuksen hyödyn parantuneena ilmanlaatuna. Puhdistuksen yhteydessä tehtävä ilmanvaihtojärjestelmän säätö auttaa tasapainoisen ja riittävän ilmanvaihtuvuuden aikaansaamista työpaikkojen eri toimipisteissä.

VTT Rakennustekniikka ja Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitos tutkivat ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusta 15 toimistorakennuksessa. Hankkeessa selvitettiin puhdistuksen ja säädön vaikutusta toimistotilojen ilmanvaihtokanavien puhtauteen, toimitilojen ilmanvaihtuvuuteen, tuloilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Marianna Luoma, puh. 040 565 8958.


Uutta | Uutiset 2000

VTT