VTT Uutta | Uutiset 2000

26.10. Eurooppalainen verkosto merituulivoiman asialla


Merituulivoimasta voi tulla tärkeä energianlähde lähitulevaisuudessa. On arvioitu, että eurooppalaisilla vesillä rakennetaan jo kymmenen vuoden sisään tuulipuistoja yhteensä tuhansien megawattien edestä. Tämä vastaa useamman ison hiilivoimalaitoksen tuotantoa. Puistoja suunnitellaan parhaillaan Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa.

Tukeakseen ja nopeuttaakseen tuulivoimatiedon hyödyntämistä Euroopan komissio rahoittaa puolentoista vuoden ajan eurooppalaista verkostoa, jonka tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa merituulivoimasta. Hollantilaisen Delftin teknillisen korkeakoulun vetämään projektiin osallistuu 13 jäsenmaata, Suomea yhteistyössä edustaa VTT Energia.

Verkosto ottaa selvityksissään huomioon niin teknologia-, sähköliitäntä-, talous-, ympäristövaikutus- kuin poliittisetkin näkökulmat.

Projektissa kerättävän tiedon avulla pyritään tehostamaan merituulivoiman hyödyntämistä parantamalla isojen voimaloiden suorituskykyä ja luotettavuutta sekä vähentämään ympäristövaikutuksia. Haasteena on alentaa tuotetun merituulivoiman kustannukset perinteisesti tuotetun voiman kustannusten kanssa samalle tasolle. Mannersijoitetun tuulivoiman kustannuskehityksessähän on jo saavutettukin huomattavaa parannusta.

Lisätietoja: VTT Energia, Jonas Wolff, puh. 020 722 5790.

Uutta | Uutiset 2000

VTT