VTT Uutta | Uutiset 2000

1.11. Riskienhallinnan työkalu kiinteistönhallintaan


Kiinteistönhallintaan ollaan kehittämässä tietoteknistä työkalua, jonka avulla kiinteistön omistaja voi valitsemallaan riskistrategialla suunnitella kiinteistöjensä, kuten taloteknisten järjestelmien, kunnossapidon toteutuksen.

Hanke toteutetaan kiinteistön omistajan omaa liiketoimintanäkökulmaa sekä rakennuksen teknisten järjestelmien ikäkäyttäytymistietoa hyödyntäen, jotta tietoteknisestä työkalusta saataisiin helppokäyttöinen ja suomalaiseen käytäntöön sopiva.

Tavoitteena on myös perehtyä Kanadassa kehitettyyn kiinteistöjen vesikatteiden käyttöiän hallinnan järjestelmään sekä arvioida sen soveltuvuutta ja jatkokehityspotentiaalia suomalaisten käyttäjien tarpeista käsin. Lisäksi tähdätään yhteisen jatkokehityshankkeen valmisteluun National Research Councilin asiantuntijoiden kanssa siten, että tuotantokäyttöinen sovellus voidaan käynnistää suoraan ilman lisäselvityksiä.

Syksyn aikana käynnistyvä yksivuotinen hanke tehdään yhdessä VTT Rakennustekniikan, Valtion kiinteistölaitoksen, Fortumin, Aren ja Skanskan
kanssa. Lisäksi siihen osallistuvat asiantuntijat Climaconsultista, Hepaconista ja NRC:stä Kanadasta. Hankkeen osarahoitus tulee Tekesin Vera-teknologiaohjelmasta.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Pekka Huovila, puh. 020 722 5903 ja
040 546 0855.

Uutta | Uutiset 2000

VTT