VTT Uutta | Uutiset 2000

6.11. Pienhiukkasten mittaukseen uusia menetelmiä


Pienhiukkasten vaikutuksiin mm. ihmisen terveyteen ja ilmastonmuutokseen on havahduttu viime vuosina. Soodakattiloissa näitä kooltaan alle 2.5 mikrometriä olevia hiukkasia on jopa yli kolme kertaa enemmän kuin muita polttoaineita polttavissa kattiloissa. Lisäksi palamisessa muodostuu suurempia hiukkasia, joilla on merkitystä lähinnä lämmönsiirtokanavien likaantumisessa ja mahdollisessa tukkeutumisessa.

VTT:ssä on tutkittu lentotuhkahiukkasten muodostumista soodakattiloissa.
Työssä sovellettiin mm. hiilenpolton tutkimiseen käytettyjä palamisaerosolien näytteenotto- ja mittausmenetelmiä, joita kehitettiin edelleen soodakattilaolosuhteissa toimiviksi. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin hiukkasten karakterisointimenetelmiä, joita ei aiemmin ole käytetty soodakattilanäytteille.

Väitöstutkimuksessa esitettiin lentotuhkahiukkasten muodostumismekanismit soodakattilaolosuhteissa sekä pien- että isommille hiukkasille. Pienhiukkasten mittaustuloksia myös verrattiin mallituloksiin hyvällä menestyksellä. Isojen hiukkasten osuus soodakattilassa oli aiemmin arvioitua suurempi johtuen mittauksen kehittymisestä ja isojen hiukkasten määritelmän täsmentymisestä.

Lisätietoja: Pirita Mikkanen, VTT Kemiantekniikka, puh. (03) 3578100.

Uutta | Uutiset 2000

VTT