VTT Uutta | Uutiset 2000

10.11. Käyttövarmuudesta kilpailuetua yrityksille


Monet laitteet ovat jo niin pitkälle kehittyneitä, että valmistajien on vaikea kilpailla enää niiden suoritusarvoilla. Sen sijaan laitteiden käyttövarmuudesta on tullut kilpailuetu, jolla voidaan vakuuttaa asiakkaat.

Käyttövarmuudella tarkoitetaan laitteiden, koneistojen ja tuotantolaitosten moitteetonta ja turvallista toimintaa. Sillä taataan tuotannon sujuminen, vähäiset kunnossapitomenot, pienet henkilö- ja ympäristöriskit sekä energiansäästö.

VTT:llä käyttövarmuutta tutkitaan prosessi-, energia- ja metalliteollisuudessa vuoden 2000 lopussa päättyvässä teknologiaohjelmassa. Tutkimusaiheet ulottuvat tiivisteistä kokonaisten tehtaiden ja järjestelmien toimivuuteen. Siinä on otettu tarkastelun kohteeksi myös inhimillisten tekijöiden vaikutus käyttövarmuuteen prosessiteollisuudessa ja voimalaitoksissa.

Ohjelma on tuottanut paljon jo nyt käytössä olevia tai pian hyödynnettäviä tuloksia. Esimerkiksi mikroanturitekniikkaa voidaan soveltaa yhä paremmin teollisuuden kunnonvalvonnan ja vikadiagnostiikan erityistarpeisiin. MEMS-mikroanturiprojektissa suunniteltiin uudet anturit akustisen emission ja hiilivetykaasujen hälytysrajatyyppiseen mittaamiseen. Uutta ovat anturin valmistaminen piistä ja kapasitiivinen mittaustekniikka, minkä ansiosta anturi on pieni kooltaan (noin nuppineulan pään kokoinen), suuri herkkyydeltään ja kestävyydeltään sekä hyvä lukuelektroniikaltaan.

VTT Valmistustekniikan, VTT Automaation ja VTT Elektroniikan lisäksi tutkimusohjelmaan osallistuu lukuisia teollisuusyrityksiä, Työterveyslaitos, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen korkeakoulu ja Keskuslaboratorio Oy KCL.

Lisätietoja: VTT Valmistustekniikka, Kenneth Holmberg, puh. 020 722 5370.

Uutta | Uutiset 2000

VTT